PRAVILNIK ŠKOLE FUDBALA

Roditeljima polaznika škole fudbala FK Fair-Play

Poštovani roditelji,

U skladu sa statutom našeg kluba molimo Vas da pažljivo pročitate pravilnik o finansijskim obavezama članova FK Fair Play.

Pravilnik F.K. Fair Play


01

Mesečna članarina za članove FK Fair-Play za sve uzrasne kategorije iznosi 3500 RSD.

02

Članovi FK Fair Play su dužni da utvrđenu članarinu iz tačke 1. ovog pravilnika uplate sekretaru kluba najkasnije do 20. dana tekućeg meseca.

03

Polaznik FK Fair Play, koji iz opravdanih razloga (zdravstvenih) nije posećivao treninge više od 15 dana tekućeg meseca, ima pravo na popust u visini od polovine mesečne članarine (1750 din), ukoliko roditelj-staratelj donese lekarsko opravdanje sekretaru kluba.

04

U slučaju da, roditelj iz opravdanog razloga, nije u mogućnosti da izvrši uplatu u predviđenom roku dužan je da o tome blagovremeno obavesti sekretara kluba, u suprotnom, klub će odrediti disciplinsku meru prema članu kluba.

05

Polaznik FK Fair Play, koji iz opravdanih razloga (zdravstvenih) nije posećivao treninge u tekućem mesecu, dužan je da uplati iznos u vrednosti od 30% ukupne članarine, ukoliko je pauza duža od 60 dana prema članu kluba automatski se primenjuje disciplinska mera.

06

Disciplinska mera prema članu kluba zbog neispunjavanja obaveza plaćanja mesečne članarine je zabrana učešća na treningu do izmirenja obaveza plaćanja članarine.

07

Članovi kluba koji zbog socijalnih problema ne mogu uplaćivati članarinu, u predviđenom iznosu ili roku, pravo na popust ili odlaganje plaćanja, ostvaruju tako što sekretaru kluba podnose molbu i dokaz o materijalnom stanju, nakon čega se donosi odluka o visini članarine i datumu plaćanja.

08

Novi članovi kluba obavezni su da uplate iznos od 25 EUR za upis u klupski registar.

09

Upisom u klupski registar član kluba dobija sportsku opremu (dres i šorc sa klupskim obeležjima).