KODEKSI PONAŠANJA

U daljem tekstu pročitajte kodekse ponašanja roditelja, trenera i igrača

Roditelja

 • Roditelj treba da omugući ne ometanu saradnju između deteta i trenera
 • Konstantno ohrabrivati i podržavati decu tokom treninga i utakmica
 • Roditelj ne treba preuzimati ulogu trenera
 • Tokom treninga i utakmica, roditelj ne treba da dobacuje, viče i suflira igračima
 • Zabranjen je ulazak na teren tokom utakmica i treninga
 • Poštovanje odluka kluba, trenera, sudija i svih drugih aktera tokom treninga i utakmica

Trenera

 • Trener je obavezan da se izražava i ponaša kulturno
 • Da tokom treninga i utakmica bude u adekvatnoj klupskoj (sportskoj) opremi
 • Da dolazi na vreme za sve klupske aktivnosti
 • Da primenjuje klupski plan i program
 • Za vreme treninga zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona i komuniciranje sa roditeljima
 • Da pruži adekvatnu pomoć povređenom detetu (našem i iz protivničkog kluba)
 • Da poštuje odluke kluba, sudija i svih drugih aktera tokom takmičenja

Igrača

 • Igrač je obavezan da se ponaša i izražava kulturno
 • Svaki igrač je dužan dapoštuje odluke trenera
 • Obavezan je da bude u sportskoj (klupskoj) opremi za vreme treninga i takmičenja
 • Da dolazi na vremena sve klupske aktivnosti
 • Zabranjeno je omalovažavanje saigrača i protivnika
 • Da poštuje odluke kluba, trenera, sudija i svih drugih aktera tokom treninga i utakmica